Calendar

Sunday

Paksha

Shukla Paksha

Sunrise

05:18

Sunset

18:53

Moonset

04:44

Moonrise

19:19

Next Moonset

05:54, next day

Tithi

Purnimā upto 15:58:08, after that Pratipadā

Nakshatra

Uttarā Asādhā upto 24:25:22, after that Shravana

Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa

Eclipses

Partial Lunar Eclipse

Local type

Penumbral phase begins

UTC time

18 September 2024, 00:41

Local time

Partial phase begins

UTC time

18 September 2024, 02:12

Local time

Maximum eclipse

UTC time

18 September 2024, 02:44

Local time

Partial phase ends

UTC time

18 September 2024, 03:15

Local time

Penumbral phase ends

UTC time

18 September 2024, 04:47

Local time

Date converter

1 Baishakh 2081
13 April 2024, Saturday
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100
Baishakh Jestha Asadh Shrawan Bhadra Ashwin Kartik Mangsir Poush Magh Falgun Chaitra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32